Çözüm Ortağı Olduğumuz Hizmetler

Müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz edip, katma değeri yüksek, yenilikçi ve uygulanabilir çözümler sunmak, kurumsal iş çözümlerini oluşturma ve geliştirmeleri için doğru yol haritaları ile rehberlik etmek, Ortak amaçlara ulaşmak konusunda sorumluluk sahibi olmak, işbirlğini ve beraber hareket edebilme yeteneğini arttırmak, Oluşabilecek riskleri öngörebilmek, doğru yönetmek ve doğru yönlendirmek, Paydaşlarından aldığı geri bildirimleri değerlendirmek ve sürekli gelişimi hedeflemek hizmet anlayayışımızdır.


2018 YILI NAVLUN İADELERİ GELİŞMELERİNDEN HABERDAR MISINIZ ?

Devlet Yardımlarına ilişkin 2016/6 sayılı genelge kapsamında 2017 yılında başlatılan ihraç taşımacılığına sağlana navlun desteği devam ediyor. 2017 yılında , sadece ihracatçının navlun ödemesini yaptığı CFR, CPT, CIF, CIP, DAT ve DAP teslim şekillerine Navlun iadeleri yapılırken, 2018 yılında teslim şekilleri ayırımı olmaksızın navlun iadeleri verilmektedir.


 • İthalat İşlemleri
 • İhracat İşlemleri
 • Dış Ticaret
 • Menşe Tespiti
 • Dolaşım belgeleri ve menşe sertifika hizmetleri
 • GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirleme )
 • Transit rejimi işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Yatırım Teşvik belgesi işlemleri
 • Gümrük mevzuatının ve kanunun takibiyle değişikliklerin bildirilmesi
 • Geçici ithalat rejimi işlemleri
 • Gümrük kontrolü altında işleme rejimi işlemleri
 • Gümrük antrepo rejimi işlemleri
 • Dış ticarette standardizasyon işlemleri
 • E-Arşiv
 • Kurye
 • Mevzuat
 • Ön izin belgeleri
 • GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirleme )
 • Yatırım teşvik İşlemleri
 • Dahilde hariçte işleme İşlemleri
 • İthalat ihracat mevzuatı danışmanlığı
 • Maliyet analizi
 • Dış ticarette standardizasyon işlemleri
 • Dolaşım belgeleri ve menşe sertifika işlemleri
 • Serbest bölge işlemleri
 • Kaso Sigortası
 • DASK
 • Trafik Sİgortası
 • Konut Sigortası
 • Tüm Dünya Seyahat Sigortası
 • Sağlık Sigortası
 • Nakliyat Sigortası
 • Hayat Sigortası
Sektöründe lokomotif firma olmayı herzaman kendine görev bilen ONEL Gümrük Müşavirliği, teknolojinin son imkanları dahilinde müşterilerine bütünleşik hizmetler sunmak amacıyla, interaktif olarak müşterilerinin anında işlemlerini görebileceği E-Gümrükleme sistemine sahiptir. Müşterilerimiz, kendilerine verilmiş olan kullanıcı adı ve şifreleri sayesinde, internet üzerinden işlemlerine ulaşabilmekte, hangi işleminin hangi aşamada olduğunu görebilmektedir.
 • Karayolu Taşımacılığı
 • Denizyolu Taşımacılığı
 • Havayolu Taşımacılığı
 • Demiryolu Taşımacılığı
 • Navlun Talebi
 • Rezervasyon Talebi
 • Fiyat Teklifi
 • Taşıma Programları
 • Araç Takip Sistemi

Çözüm Ortağınız

Takım Çalışması

Size Özel Teklifler

Çözüm Ortaklığı