1. AMAÇ

Bu politikanın amacı Onel Gümrük Ltd. Şti.'de kullanılan bilgisayarlarda ekranların düzenli kullanılması ve bilgi amaçlı kullanılan basılı evrakların yetkisiz kullanımını engellemek için yöntem belirlemektir.

2. SORUMLULAR:

Bu politikanın uygulanmasından Onel Gümrük Ltd. Şti.'deki tüm kullanıcılar sorumludur.

3. UYGULAMA

Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.

Yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamak ve iş ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,

İş sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak.

Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak

Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek

Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak

Yürütülen tüm faaliyetlerde; bilgi güvenliğini, risk yönetimi çerçevesinde ele alarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin üç temel öğesi olan,

Gizlilik: (Bilginin içeriğinin görüntülenmesinin, sadece bilgiyi/veriyi görüntülemeye izin verilen kişilerin erişimi ile kısıtlanması),

Bütünlük: (Bilginin yetkisiz veya yanlışlıkla değiştirilmesinin, silinmesinin veya ekleme çıkarmalar yapılmasının tespit edilebilmesi ve tespit edilebilirliğin garanti altına alınması),

Erişilebilirliğin: (Bilginin ihtiç duyulduğu her an kullanıma hazır olması)

sürekliliğini sağlamaktır.

4. YAPTIRIM

Bu politikaya uygun olarak çalışmayan tüm personel hakkında Disiplin Prosedürü hükümleri uygulanır.