CEZAYİR İHRACATLARINDA ÖDEME ŞEKİLLERİ

image

CEZAYİR İHRACATLARINDA ÖDEME ŞEKİLLERİ

CEZAYİR İHRACATLARINDA ÖDEME ŞEKİLLERİ

Cezayir'e yapacağınız ihracatlarda akreditif ve vesaik mukabili ödeme şekli dışında başka bir ödeme şekli bulunmamaktadır. Akreditif ile ödeme şekli en güvenilir yöntem olup, bu yöntemi kullanma konusunda ısrarcı olmanızı tavsiye ederiz. Eğer alıcı, mal gümrüğe geldikten sonra ödeme yapmaz ise sizin ihraç ettiğiniz eşya ile ilgili herhangi bir tasarrufunuz bulunmamaktadır.

 

 

 

Vesaik mukabili ödeme şekli ise iki türlü yapılmaktadır. Birincisi, peşin , ikincisi ise 59 gün vadelidir. Vadeli de fatura tarihinden itibaren 59 gün içerisinde Alıcı tarafından bankasına ödeme yapılması gerekmektedir.

.

1. Akreditif (teyitli) ödeme şeklinde ısrarcı olmanızı,

2. Alıcının üretici firma olup olmadığının sorgulanmasını,

3. Eğer firma üretici firma değil ise parayı bankaya önceden yatırdığı için peşin vesaik mukabili ödeme şeklini rezervli olarak kabul edilmesi,

4. Kesinlikle vadeli vesaik mukabili ödeme şeklini kabul edilmemesini,

5. Mümkünse alıcı firmadan teminat veya garanti istenmesini.

 

Riskin olduğu karlılık yüksektir, Cezayir akreditif işlemlerinizi Alıcı dahil Türkiyedeki Bankalarla da görüşerek güvenli hale getirebilirsiniz.

T.C. Cezayir Ticaret Müşavirliği

DOKÜMANLAR

Ek yok

----------