Ukrayna’dan İthal Edilen Ürünlere Ait Bitki Sağlık Sertifikası aranacağı ile ilgili link ve metin aşağıdadır.

 

 

GENEL DUYURU // Ukrayna’dan İthal Edilen Ürünlere Ait Bitki Sağlık Sertifikası

31 Ağustos 2022 Çarşamba

 

 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle ülkemizde gıda arz güvenliğini teminen 03.03.2022 tarih ve 31767 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5251 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına sunulması zorunlu olan resmi sertifika ve belgelerin, Ukrayna yetkili makamları tarafından yeniden düzenlenmeye başlayıncaya kadar resmi kontrollerde aranmadığı belirtilmektedir.

 

Anılan yazıda devamla, Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması Servisi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına iletilen mektupta, Ukrayna’dan bazı ürünlerin sevkiyatlarının Bitki Sağlık Sertifikası olmaksızın/onaylanmaksızın Ren Denizi limanından ayrıldığı ve ülkemize sunulan Ukrayna Bitki Sağlık Sertifikası’nın sahte olduğuna dair varsayımlarda bulunulduğu, ayrıca Ukrayna’da yapılan ürün kontrollerinde zararlı organizma (Tilletia spp.) tespit edilen bazı sevkiyatların ise Bitki Sağlık Sertifikası olmaksızın Ukrayna’dan çıkış yaptığının bildirildiği ifade edilmektedir.

 

Ayrıca, ithal edilmek istenen ürünlere ait sertifikalarda sahteciliğe engel olunması ve ürünlerin mevzuat gereği Bitki Sağlık Sertifikası/Sağlık Sertifikası beraberinde gelmesi gerektiği hususları değerlendirildiğinde, 01.09.2022 tarihinde yola çıkacak olan sevkiyatlar dahil olmak üzere bu tarihten itibaren Ukrayna tarafından düzenlenmiş resmi sertifika ve belgelerin aranacağı, gerekli belgeler olmaksızın ithalat kontrollerinin yapılmayacağı bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

https://www.eib.org.tr/tr/Sayfa.Asp?SI_Id=A4B9A4730E&HID=927144669202283117244


444 66 35