Ups Türkiye sitesinde yer alan Bedelsiz ve numune ihracat gönderileri hakkında bilgilendirme duyurusunda  İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü tarafından  Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) ile yapılan işlemler hakkında önemli bir bilgilendirme yapılmıştır.

 

Yapılan yeni bilgilendirmeye göre, 12 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren geçerli sayılmak üzere 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği’nin 114. ve 115. Maddelerine istinaden hızlı kargo yolu ile yapılan "numune, bedelsiz ve satışa konu olmayan ve/veya ticari mahiyet arz etmeyen gönderilerin"  gümrük beyanının düzenlenebilmesi için maliye onaylı resmi fatura hazırlanması ve yurt dışı faturası ile birlikte beyan yapacak operatör veya temsilciye iletilmesi gerekmektedir.

 

Bedelsiz gönderiler de dahil olmak üzere, Maliye onaylı fatura olmaması durumunda gönderiler yurt dışı edilemeyecektir.

 

Yalnızca gerçek kişiler tarafından gönderilen hediyeler, iade gönderileri ve analiz amaçlı gönderilen laboratuvar örnekleri için maliye onaylı fatura gerekmemektedir.

 

duyuru linki aşağıdadır.

 

https://www.ups.com.tr/page.aspx?pid=204


444 66 35