T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı :16934678-724.02.02

Konu :Venezuela TGA

20.08.2020 / 56709365

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Ülkemiz ile Venezuela arasında serbest ticaret alanı tesisini amaçlayan ve 17 Mayıs 2018 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması”nın (TGA) onaylanması hakkında Karar 1 Haziran 2020 tarihli ve 31142 (1. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

21 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe girecek TGA kapsamı ticarette geçerli olacak tercihli vergi oranları İthalat Rejim Kararına ek olarak yayımlanacak Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Resmi Gazete`de ilan edilecek olup; menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edilmesine yönelik olarak hazırlanan "Türkiye-Venezuela Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette

 

Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik Taslağı" da Resmi Gazete`de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı`na sevk edilmiştir.

 

Bu çerçevede, söz konusu TGA`nın yürürlüğe girdiği 21 Ağustos 2020 tarihi ile yukarıda atıfta bulunulan Yönetmeliğin yayımlanacağı ve/veya Venezuela tarafından, menşe ispat belgelerinin onaylanmasında yetkili makamlarının bilgilerinin ve kullanılacak mühür örneklerinin Bakanlığımıza iletilmesinin ardından Bölge Müdürlüklerine bildirileceği tarih arasında bağlantınız gümrük idarelerinden TGA kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanılarak ithalat gerçekleştirilmek istenmesi halinde;

 

- Anlaşmada öngörülen geçerli bir menşe ispat belgesi ibraz edilir ise eşyaya ilişkin kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki farkın teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi,

- Yönetmeliğin yayımlanmasının ve/veya Venezuela yetkili makamlarının bilgilerinin ve kullanılacak mühür örneklerinin Bölge Müdürlüklerine bildirilmesinin ardından, teminat alınmak suretiyle yapılan işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

 

Aylin BEBEKOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür Yrd. V.

 

Ek: Dolaşım Belgesi örneği


444 66 35