Mevzuat 31.08.2020

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912)

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2912) ile:
*%45 ve %50 olan alt dilimlerde matrah sadece 15 bin TL arttırılırken, %60 dilimi artık %80 oldu.

 

 

–– Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2913)

 

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2914)

Aşağıda yer alan dökme etil alkol tanımlı eşya yukarıda yer alan CK kararı ile “nihai kullanım” listesinden çıkarılmıştır.           

Gümrük vergisi ödenerek ithalatı yapılabilecektir.

 

- - Tarım ürünlerinden elde edilenler

2207.20.00.10.13         - - - Dökme etil alkol

Karar yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.


444 66 35