–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2942)

İthalat rejim kararının ı sayılı listesinde yer alan 12.fasıl başlıklı tablonun sonundaki 11 numaralı dip not aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) gümrük vergisi oranları ile birlikte 32 EUR/100 kg/net toplu konut fonu uygulanır.(Bosna Hersek, Kosova, Singapur hariç)

Bu karar yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

 

2-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020-22 Atıkların ithalatı GENELGESİ yayınlanmıştır. Genelge ektedir.

Atık ithalatçısı kayıt belgesi ve kota formuna ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.


444 66 35