TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

4 Ekim 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31973

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 22/5/2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ hükümleri 3920.10 ve 3921.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu eşya için 15/10/2022 tarihine kadar uygulanmaz.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 27/8/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2015/3)

Ekonomi Bakanlığından:22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı R.G.

788 Genelgeler 1Royalti 22019/1

 

Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyadan yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı (27.08.2022 tarih ve 31936 sayılı R.G. ile değişik) (Mülga Tablo)

Gümrük Kıymet

(ABD Doları/Ton)

3920.20.21.00.11

Baskılı olanlar

3.000

3920.20.21.00.19

Diğerleri

3.000

3920.62.19.00.00

Diğerleri (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)

3.000

3920.69.00.00.00

Diğer poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)

3.000

3921.90.10.00.00

Poliesterlerden olanlar (Yalnız bioryante polietilen tereftalat film)

3.000

3920.10

Etilen polimerlerinden olanlar

3.000

3921.19

Diğer plastiklerden olanlar

5.000


444 66 35