IGM Derneği Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 30.03.2022 tarih, 2022/1760-BU sayı ve “T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Kapsam Dışı Yazısı” konulu yazısına verilen cevabi yazısi

Haber Detayı

444 66 35