Hayvan Gıdaları Ve Diğer Çeşitli Ürünlerin Azerbaycan'a İthalatında Uygulanan Gümrük Vergileri Geçici Olarak Sıfırlanmıştır..

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 12/05/2022 tarih ve 183 No’lu Kararı ile (https://nk.gov.az/az/document/6119/) “Azerbaycan Cumhuriyeti Dış Ekonomik Faaliyet Eşya Nomenklatürü, İthal Gümrük Vergi Oranları ve İhraç Gümrük Vergi Oranları”nda yapılan değişikliğe göre; 2102 10 1000, 2102 10 3100, 2102 10 3900, 2102 10 9000, 2102 20 1100, 2102 20 1900, 2102 20 9000, 2102 30 0000 (canlı ve cansız mayalar, kabartma tozları), 2309901000, 2309 90 2000, 2309 90 3100, 2309 90 3300, 2309 903500, 2309903900, 2309 90 4100, 2309 90 4300, 2309 90 4900, 2309 90 5100, 2309 905300, 2309 90 5900, 2309 90 7000, 2309 90 9100, 2309 90 9600 (hayvan gıdası olarak kullanılan müstehzarlar), 3302 109000 (gıda sanayiinde kullanılan koku veren maddeler), 3507 90 9000 (enzimler), 1209 91 8000 (sebze tohumları) ve 2301 20 0000 (balık unu) tali alt pozisyonlarda yer alan ürünlerin ülkeye ithalatında uygulanan gümrük vergisi sıfırlanmıştır.

Sözkonusu Karar 31 Aralık 2022 tarihine kadar yürürlükte olacaktır.


Haber Detayı

444 66 35