Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları ve ilgili mevzuat doğrultusunda yurtdışı gümrük idarelerinden Türk Gümrük idarelerince bilgi talebinde bulunulduğu durumlarda aynı anda, aynı firmaya ve aynı ülkeye ilişkin birden fazla bilgi talebinde bulunulması gerektiğinde bu taleplerin ayrı ayrı yapılmayarak, tek bir Yurt Dışına Giden Bilgi Talep Formu düzenlenmesi gerektiği

Haber Detayı

444 66 35