IGMD Dernegi Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 18.07.2022 tarih, 2022/3419-BU sayı ve “2020/9 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” konulu yazısına verilen cevabi yazi

Haber Detayı

444 66 35