Fas'ta Çin Ve Mısır Menşeli Halı Ve Tekstil Zemin Kaplamaya Karşı Kesin Antidumping Önlemi Yürürlüğe Girdi

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 24 Aralık 2020 tarih ve 34/20 sayılı kamuoyu duyurusu ile Mısır, Ürdün ve Çin ülkelerinden ithalatı gerçekleştirilen ve mekanik olarak üretilen halı ve tekstil zemin kaplama ürünleri ithalatına karşı antidumping önlemi uygulanması için 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bir soruşturma başlatılmıştı.

Bu defa, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin internet sitesinde yayımlanan 12 Eylül 2022 tarih ve 6366/211 sayılı sirkülerde, sirküler ilgisinde yer alan 30 Mart 2022 tarih ve 6306/211 sayılı sirkülerle 5701.10.00.10 ; 5701.10.00.90 ; 5701.90.10.00 ; 5701.90.20.00 ; 5701.90.90.00 ; 5702.31.00.00 ; 5702.32.00.00 ; 5702.39.00.00 ; 5702.41.00.00 ; 5702.42.00.00 ; 5702.49.00.10 ; 5702.49.00.90 ; 5702.50.00.10 ; 5702.50.00.20 ; 5702.50.00.91 ; 5702.50.00.99 ; 5702.91.00.00 ; 5702.92.00.00 ; 5702.99.00.10 ; 5702.99.00.90 ; 5703.10.00.10 ; 5703.10.00.91 ; 5703.10.00.99 ; 5703.21.00.10 ; 5703.21.00.91 ; 5703.21.00.99 ; 5703.29.00.10 ; 5703.29.00.91 ; 5703.29.00.99 ; 5703.31.00.10 ; 5703.31.00.91 ; 5703.31.00.99 ; 5703.39.00.10 ; 5703.39.00.91 ; 5703.39.00.99 ; 5703.90.00.10 ; 5703.90.00.91 ; 5703.90.00.92 ; 5703.90.00.99 ; 5704.10.00.00 ; 5704.20.00.00 ; 5704.90.00.00 ; 5705.00.00.10 ; 5705.00.00.50 ; 5705.00.00.80 GTİP kodları altında kayıtlı olan “halı ve tekstil zemin kaplama ürünleri” ithalatına karşı 6 ay boyunca geçici antidumping önleminin uygulanmasına karar verildiği, bu defa Fas Sanayi ve Ticaret Bakanının ve Fas Ekonomi ve Finans Bakanının ortak kararnamesi ile bahsi geçen ürünlerin ithalatına karşı kesin antidumping önleminin uygulanmasına karar verildiği, sirkülerin ekinde ve aşağıda örneği yer alan tabloda 5 yıl boyunca uygulanacak mezkur antidumping önlemine ilişkin oranlara yer verildiği, önlemin 09 Eylül 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği hususlarına yer verilmektedir.

İhracatçı                                    Menşe                          Önerilen kesin antidumping önlemi

Çinli üreticiler/ihracatçılar            Çin                                                    %144

Oriental Weavers                        Mısır                                                  %35,33

Diğer Mısırlı üreticiler/ihracatçılar Mısır                                                  %35,33

Arab Weavers                            Ürdün                                                  %0

Diğer Ürdünlü üreticiler/ihracatçılar  Ürdün                                              %0

 


Haber Detayı

444 66 35