#Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Konseyi, #Uluslararası #Ticarette #Ticaret #Önlemleri Kanununu onayladı. #Anti-#damping, telafi edici önlem ,anti-sübvansiyon ve korunma önlemleri soruşturmalarının uygulama usul ve esaslarını belirleyen Kanun yürürlüğe girdi.


#Dış #Ticaret #Genel Otoritesi'ne (GAFT) anti-damping, telafi edici önlem ve koruma önlemleri soruşturmaları yapma ve bu soruşturmaların sonucuna göre Suudi Arabistan'a yapılan ithalata önlem alma ve uygulama yetkisi veriyor.

#Ticaret Önlemleri Kanunu, #Dünya #Ticaret Örgütü üyelerinden Suudi Arabistan'a yapılan ithalat için geçerli olmasının yanında DTÖ üyesi olmayan ülkelerden yapılan ithalatı da kapsayacak.

 Körfez Arap Devletleri İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerden yapılan ithalat da ticaret politikası önlemlerine konu olabilecek.

Körfez Arap Devletleri İşbirliği Konseyi', Suudi Arabistan'a ek olarak Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan ve #gümrük #birliği olan bir nitelik taşıyor.


Haber Detayı

444 66 35