Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Florlu Sera Gazlarının Yönetimi Hakkında Genelge”yi yayımladı. "Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik" doğrultusunda hazırlanmış olan Genelge ile florlu sera gazlarının ithalat, ihracat, kullanım ve ülke içerisinde dağıtım faaliyetlerini yürüten gerçek veya tüzel kişiler için asgari gereklilikler ve ilgili esaslar belirlendi.

Haber Detayı

444 66 35