Dahilde İşleme Rejimi (DİR) mevzuatı uyarınca önce ithalat şartı bulunan tarım ürünlerinin anılan rejim kapsamındaki ihracatında; İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinde yer alanların kayıt aşamasında, söz konusu listede yer almayanların ise açılan gümrük beyannamelerinin birlik onayı aşamasında ihracat beyannamesine tekabül eden miktarda ithalatın yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrolün sağlanması ve ithalat yapılmadığının tespit edilmesi durumunda kayıt/birlik onayı verilmemesi Ticaret Bakanlığımızca talimatlandırılmıştı.

Konuyla ilgili, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, İhracat: 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi'nde yapılan değişiklikler ile 09/05/2023 tarihinden sonra düzenlenecek Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) 'nde geçerli olmak üzere; buğday ve mısır ürünlerine ilişkin önce ithalat şartının (organik kırık mısır ihracatı öngörülen DİİB'ler hariç) yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu değişiklikler kapsamında makarna, un, bulgur, buğday irmiği, aşurelik buğday, noodle, şehriye, nişasta, nişasta bazlı şeker, yetiştiricilik faaliyeti kapsamındaki ürünler, balık ve hayvan yemleri ve organik kırık mısır ihracatı karşılığında buğday ve mısır ithalatı öngören ve 09/05/2023 tarihinden sonra düzenlenen DİİB'lerde ithalat/ihracat gerçekleşmelerine ilişkin kayıt/birlik onayı aşamasında kontrol gerçekleştirilmesine ihtiyaç bulunmadığı bildirilmiştir.


Haber Detayı

444 66 35