#Gümrükler Genel Müdürlüğü-#İthalat ve #Menşe Dairesi #Danıştay 7. Dairenin E:2020/1637 Sayılı Dosyası ve E:2020/2519 Sayılı Dosyası yazisi:#İthalat rejimi 2682 sayılı ek kararı geçici 1 inci maddesinde iptal edilen sevk süresi ifadesi için etkilenenlerin doğurduğu hukuki sonuçlardan yararlanmak üzere idareye başvurabileceği

Haber Detayı

444 66 35