IPLIKLERIN SERBEST DOLAŞIMA GIRIŞINDE DETAY BEYAN FORMU KALDIRILDI

image

IPLIKLERIN SERBEST DOLAŞIMA GIRIŞINDE DETAY BEYAN FORMU KALDIRILDI

Ipliklerin serbest dolaşıma girişinde detay beyan formu kaldirildi

 

 

19 Kasım 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31309

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 3)’NİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ) (SERİ NO: 17)

 

MADDE 1 – 5/4/2003 tarihli ve 25070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

DOKÜMANLAR

Ek yok

----------