Mevzuat Duyurusu 04.05.2021

image

Mevzuat Duyurusu 04.05.2021

İhracat Genel Müdürlüğü’nün ekte yer alan 30.04.2021 tarihli 63670089 sayılı yazıları aşağıdaki şekilde değerlendirilebilir.

 

 

Birleşik Krallık ile yapılan serbest ticaret anlaşmasının ekini oluşturan ve ilk hali 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe giren “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol” revize edilmiştir. 

Konuya ilişkin  İhracat Genel Müdürlüğü yazısında

Protokolün revize edilmiş halinde hiçbir ürün grubu için geri ödeme/muafiyet yasağı bulunmadığından, 14/04/2021 tarihinden (bu tarih dahil) sonra tescil edilen gümrük beyannameleri kapsamında Birleşik Krallık’a ihraç edilen Türk menşeli eşyanın bünyesinde yer alan ve serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke menşeli girdi için telafi edici vergi yükümlülüğü doğmayacağı belirtilmiştir.

Protokolün 14 Nisan'a kadar yürürlükte olan ilk halindeki hüküm gereği sadece 01/01/2021 ile 13/04/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tescil edilmiş gümrük beyannameleri kapsamında Birleşik Krallık’a ihraç edilen Türk menşeli eşyanın Gümrük Tarife Cetveli’nde “50 ile 63'üncü fasıllar arasında sınıflandırılmış olması halinde (bu fasıllar dahil), ihraç eşyasının bünyesindeki serbest dolaşıma girmemiş üçüncü ülke menşeli girdiler için telafi edici vergi yükümlülüğü doğmaktadır.

Ancak söz konusu yazıda,

“Söz konusu protokolün revize edilmiş hali ise 14/04/2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, protokolün revize edilmiş halinde hiçbir ürün grubu için geri ödeme/muafiyet yasağı bulunmadığından, 14/04/2021 tarihinden (bu tarih dahil) sonra tescil edilen gümrük beyannameleri kapsamında Birleşik Krallık’a ihraç edilen Türk menşeli eşyanın bünyesinde yer alan ve serbest dolaşımda olmayan üçüncü ülke menşeli girdi için telafi edici vergi yükümlülüğü doğmayacaktır.”

 

Denilmekte olup,

Bu konuda gerekli dikkatin gösterilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

DOKÜMANLAR

Ek yok

----------