Mevzuat Duyurusu 07.05.2021

image

Mevzuat Duyurusu 07.05.2021

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3946)

AB’ye üye ülkeler listesine 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kuzey İrlanda eklenmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Avrupa Topluluğu’na Üye Ülkeler:Aşağıda adları belirtilen ülkeleri,

- Almanya,

- Avusturya,

- Belçika,

- Bulgaristan[1]

- Çek Cumhuriyeti,

- Danimarka,

Kuzey İrlanda

- Estonya,

- Finlandiya,

- Fransa,

- Hırvatistan,[2]

- Hollanda,

- İngiltere,[3]

- İrlanda,

- İspanya,

- İsveç,

- İtalya,

- Kıbrıs,

- Letonya,

- Litvanya,

- Lüksemburg,

- Macaristan,

- Malta,

- Polonya,

- Portekiz,

- Romanya[4]

- Slovakya,

- Slovenya,

- Yunanistan,[1] (26.01.2007 tarih ve 26415 sayılı R.G. 2007/11560 ile eklenmiştir. Yürürlük 01.01.2007)

[2] (12.07.2013 tarihli ve 28705 sayılı R.G. 2013/5047 s.BKK ile eklenmiştir. Yürürlük 01.07.2013)

[3] 31.12.2020 tarih ve 31351 Sayılı 3. Mükerrer R.G. 3353 s.CK ile yürürlükten kaldırılmıştır.

[4] (26.01.2007 tarih ve 26415 sayılı R.G. 2007/11560 ile eklenmiştir. Yürürlük 01.01.2007)

DOKÜMANLAR

Ek yok

----------