Mevzuat Duyurusu 16.07.2021

image

Mevzuat Duyurusu 16.07.2021

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

 

–– Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)

 

 

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/36)

 

Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Ayyıldız Bisiklet Gıda ve Tem. Ür. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti., Aldeba Metalurji Teknoloji Makina ve Çocuk Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Aytaç Bebe Çocuk Gereçleri San. ve Tic. Ltd. Şti., Derya Bebe Çocuk Gereçleri İmalat Paz. San. Tic. Ltd. Şti ve Kardeş Bisiklet ve Çocuk Gereçleri İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan ve yerli üretici Öztaçlı Bebe Gereçleri Çelik Eşya İmalatı San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında kayıtlı “bebek arabaları” ve “yalnızca bebek arabalarının şasileri” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/37)

 

 Bu Tebliğin amacı, 24/7/2020 tarihli ve 31195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/18) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9608.10.10.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemler” ile 9608.50.00.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “plastik maddelerden olanlar” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

 

 

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

DOKÜMANLAR

Ek yok

----------