Mevzuat Duyurusu 30.06.2021

image

Mevzuat Duyurusu 30.06.2021

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

 

–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar değişiklikler yapıldı

 

ek 8 de yer alan makine ve teçhizat Gümrük vergisi muafiyeti olmaksızın ithal edilebilir.

 

 EK-8'de bulunan eşyanın da kullanılmış-yenileştirilmiş olarak teminine izin verilmeyecek.

DOKÜMANLAR

Ek yok

----------