Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

image

Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

Poli(etilen tereftalat) Cips tanımlı eşyaya yayımını takip eden 30 uncu günden geçerli olmak üzere üç dönem halinde Ek Mali Yükümlülük getirilmiştir.

Ekte de görüldüğü üzere söz konusu ek mali yükümlülükten muaf tutulabilmesi için tarife kontenjanı açılmıştır.

Ayrıntılı tablo ektedir.

3907.69.00.00.00

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3192)

DOKÜMANLAR

EMY GETİRİLDİ

EMY GETİRİLDİ