Aşağıdaki tahıl ürünlerinde (tohumluklar hariç)gümrük vergi oranları yükseltilmiştir.

GÜMRÜK VERGİSİ:%130

01.05.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7167)


                                      Buğday

1001.19.00.00.00

- - Diğerleri

1001.99.00.00.11

- - - Adi buğday

1001.99.00.00.12

- - - Mahlut

1001.99.00.00.13

- - - Kaplıca (kızıl) buğday

 

10.02

Çavdar

1002.90.00.00.00

- Diğerleri

 

 

10.03

Arpa:

1003.90

- Diğerleri:

1003.90.00.00.11

- - Beyaz arpa

1003.90.00.00.12

- - Maltlık arpa

1003.90.00.00.19

- - Diğerleri

 

10.04

Yulaf

1004.90.00.00.00

- Diğerleri

 

10.05

Mısır:

1005.90

- Diğerleri:

1005.90.00.00.11

- - Cin mısırı (patlamış mısır- pop corn yapımında kullanılan mısır)

1005.90.00.00.19

- - Diğerleri

 

10.07

Koca darı (Grain Sorghum):

1007.10.90.00.00

- - Diğerleri


444 66 35