3 Mayıs 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32179

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2017/26)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/26)

MADDE 1- 17/9/2017 tarihli ve 30183 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2017/26)’nin eki Ek-1’in Tablo 2’sinin Lignoserik asit (C24:0) satırında yer alan “≤ 0,03” ibaresi “≤ 0,2” şeklinde değiştirilmiş, aynı Tabloda 9. Mumsu Maddeler (mg/kg) satırının riviera zeytinyağı sütununda yer alan “(C40+C42+C44+C46) > 350(2)” ibaresi “(C40+C42+C44+C46) ≤ 350(2)” şeklinde, pirina yağı sütununda yer alan “(C40+C42+C44+C46) ≤ 350” ibaresi “(C40+C42+C44+C46) >350” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ hükümleri 8/4/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

 


444 66 35