Mevzuat Duyurusu 02.02.2021

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3471)

8703.tarife pozisyonunda yer alan sadece elektrik motorlu olan araçlara (ATV gibi) uygulanacak ÖTV oranları yayımlanmıştır.

 

–– Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3472)

Diş fırçalarında adet başına koruma önlemi Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına üç dönem olarak devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu Karar ekinde yer alan ülkelerin Ek Mali Yükümlülük yani Koruma önleminden muaf tutulması için tarife kontenjanı açılmıştır.

GTİP:9603.21.00.00.19

 

TEBLİĞ

–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/2)

Yukarıda yayımlanmış olan diş fırçalarına ilişkin koruma önlemiyle ilgili Kararın uygulama tebliğidir.


444 66 35