İTKİB

Sayı: 77572889-TİM.UİB.GSK.UYEH.2021/931-5239 Bursa, 2/11/2021

Konu: İTKİB - Meltblown Kumaş İhracat İşlemleri

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için: İlker ÖZER - Şube Müdürü Yalçın DİNÇ - İdari Memur Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11 Nilüfer 16140/ BURSA Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90 E-posta: uludag@uib.org.tr Elektronik Ağ: www.uib.org.tr Kep: uib@hs01.kep.tr

 

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

VE

ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ÜYELERİ’NE

(Sirküler No: 664 )

 

İlgi: (a) 21.04.2020 tarihli ve 382-2281 sayılı yazımız.

(b) 21.05.2021 tarihli ve 372-2581 sayılı yazımız.

 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (İTKİB)’den gelen yazılara atfen, ilgi’de kayıtlı yazılar konusu; Meltblown Kumaş İhracat İşlemleri olup, bu defa İTKİB’den gelen 01.11.2021 tarihli ve 5017 sayılı yazıda, aynen aşağıdaki hususlar belirtilmektedir;

“Bilindiği üzere, 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete’de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56.03 GTİP ile başlayan ürünler içerisinde yer alan “Yalnız Meltblown Kumaş” eklenmiş olup, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü talimatları doğrultusunda ilgili eşyaya ilişkin onay işlemleri sadece İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yapılmaktadır.

Bununla birlikte, 01.06.2020 tarih ve 31142 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanan 31.05.2020 tarih ve 2584 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” da 5603 tarife pozisyonunda değişiklik yapılmış olup söz konusu ürünlerin ihracat işlemleri için ihracatçı firmadan talep edilen ek bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde başvurular sonuçlandırılmaktaydı.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yeni bir yazı ile mezkûr ürünlerin ihracatına konu uygulamalar kaldırılmış olup anılan ürün ihracat kayıt uygulamasının devam edeceği talimatlandırılmıştır.

Bu çerçevede, e-birlik sistemi üzerinde meltblown kumaş ürüne konu GTİP’lerin onay masasına düşmemesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır.”

Bilgilerine rica olunur.

e - imzalıdır

Mümin KARACAKAYALILAR

Genel Sekreter

 

Ayrıntılı Bilgi İçin:

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği:

 

0 (212) 454 02 00


444 66 35