Usulsüzlük cezası 17.12.2021

Gümrük Kanununun 241 inci madde birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 235,00 TL olarak uygulanacak.

Fazla çalışma ücreti saat başına ihracat için 21,83 TL, diğer işlemler için 50,99 TL;

Gümrük vergilerinin geri verme veya kaldırma işlemlerinde ;

Gümrük Müdürlüklerinin yetki üst sınırı 742.000,00 TL,

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin yetki üst sınırı 7.429.000,00 TL,

Bakanlığın yetki alt sınırı  7.429.000,00 TL


444 66 35