Deniz ve hava

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2021/32 Sayılı Genelgesinde yapılan değişiklikle Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Kumanya ve İhrakiye Teslimleri” konulu 2021/22 Sayılı Genelgenin 7 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan “1000 rejim koduyla” ifadesi “EX rejim türü altında beyanname açılmak” şeklinde değiştirilmiştir.


444 66 35