Mevzuat Duyurusu 21.12.2021

TEBLİĞLER

–– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 66)

 

1-Taşıma senedi                                                                   1,00-TL

2-Konşimentolar                                                                26,80-TL

3-Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri                          45,40-TL

4-Ordinolar                                                                          1,00-TL

5-Gümrük İdarelerine verilen özet beyan formları     19,80-TL

6-Gümrük İdarelerine verilen beyannameler               176,70-TL


444 66 35