11 Mayıs 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32187

TEBLİĞ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MECBURİ UYGULAMADA OLAN BAZI TÜRK STANDARDLARINA

AİT TEBLİĞLERİN VE STANDARDLARIN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM 2022/39)

MADDE 1- Bu Tebliğin Ek-1’inde yer alan tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğin Ek-2’sinde yer alan standardlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

 


444 66 35