Hazine ve Maliye Bakanlığının 14.11.2023 tarihli yazısıyla; TCMB İhracat Genelgesi’nin ‘Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerine bildirim’ başlıklı 29. Maddesi 5. Fıkrasında değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle söz konusu fıkraya; “Açık ihracat hesabı ihbarını birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde postaya teslim etmeyen bankalar hakkında” ibaresi getirildi.

Maddenin yeni hali

MADDE 29 – (1) ....

(5) Açık ihracat hesabı ihbarını birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde postaya teslim etmeyen bankalar hakkında ilgili Vergi Dairesi Başkanlıklarınca veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.

Eski hali:

(5) Açık ihracat hesabı ihbarını birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde gerçekleştirmeyen bankalar hakkında ilgili Vergi Dairesi Başkanlıklarınca veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 11567 Sayılı Kanun uyarınca yasal işlem başlatılmasını teminen ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.

İhracat Genelgesinin güncel hali için tıklayınız.


Haber Detayı

444 66 35