10.02.2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 sıra nolu KDV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Tevkifat sınırının değiştirilmesi hakkında haberin devamını okuyunuz.
10.02.2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 sıra nolu KDV Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;
50 sıra nolu Tebliğ’de yer alan “Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır.” hükmünde geçen “2.000 TL” ibaresi, “işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırını” olarak değiştirilmiştir. Böylelikle Tebliğ değişikliği ile KDV tevkifatlı makbuz düzenleme sınırı, fatura düzenleme sınırına eşitlenmiştir. 2024 yılı için fatura düzenleme sınırı 6.900 TL olduğundan, 2024 yılı için KDV tevkifatlı makbuz düzenleme sınırı 6.900 TL oldu.
KDV tevkifatı yükümlülerinin kapsamını genişleten ve KDV tevkifatlı makbuz düzenleme sınırını değiştiren düzenleme 1 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240210-5.htm

Program içinde de Tevkifat Sınırını değiştirmek için aşağıdaki bağlantıdan çözüm havuzuna bakabilirsiniz.

Tevkifat Sınırı Nasıl Tanımlanır
Haber Detayı

444 66 35