Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Gümrük İdaresi (GACC) verileri esas alınarak Müşavirliğimizce hazırlanan, sekizli GTIP bazında toplam 6.614 tarife satırından oluşan ÇHC’nin 2024 Şubat ayı (CIF) ithalat birim değerlerini gösterir, "Aylık Birim Değer Tablosu" firmalarımızın ÇHC’nin aylık bazdaki ithalat birim kıymet bilgilerini detaylı bir şekilde değerlendirmelerine imkan sağlayacağı düşüncesiyle ekte sunulmaktadır.

Haber Detayı

444 66 35