94.05 tarife pozisyonunun aksam parça GTİP'lerinden işlem tesis edilerek piyasada haksız rekabete yol açıldığı yönünde şikayetlerde bulunulduğu görülmüştür.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı :E-17474625-162.99-00098182075

Konu :9405 Tarife Pozisyonundan Yapılan İthalatlar
27.06.2024 / 98182075

DAĞITIM YERLERİNEGenel Müdürlüğümüze intikal eden muhtelif dilekçelerde; 94.05 tarife pozisyonunda sınıflandırılan aydınlatma cihazlarına ilişkin olarak, 94.05 tarife pozisyonunun aksam parça GTİP'lerinden işlem tesis edilerek piyasada haksız rekabete yol açıldığı yönünde şikayetlerde bulunulduğu görülmüştür.

Bahse konu eşyalara yönelik yapılabilecek tarife saptırmaları girişimlerine karşı daha dikkatli olunması yönünde bilgi ve gereğini rica ederim.Tarık MAVİLİ

Bakan a.

Daire BaşkanıDağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Haber Detayı

444 66 35