Malumları olduğu üzere 2022 yılından itibaren Rusya Federasyonu, RF'ndan AEB üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilecek 1006 tarife pozisyonlu ve 1103.19.500.0 GTİP'li pirinç/pirinç ürünü ihracatını 6 aylık dönemler halinde yasaklamakta olup, 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren yasak henüz sürerken, 1 Temmuz- 31 Aralık 2024 arası döneme ilişkin mevzuat taslağı danışma sürecine açılmıştı. Bu çerçevede, söz konusu yasaklamaya yönelik Talimatname 6 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanmış olup, yayın tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Haber Detayı

444 66 35